Voorbeeldprojecten

De Talenten Coöperatie Fryslân heeft ondanks haar nog jonge bestaan al op meerdere fronten zijn waarde bewezen.
Bundeling van talent en ervaring brengt een absolute meerwaarde voor opdrachtgevers.

Part-time ondernemen

Voor bijstandsgerechtigden die op kleine schaal willen experimenteren met ondernemerschap schept de gemeente SWF de mogelijkheid om onder voorwaarden op die manier in een eigen inkomen te voorzien. Deze vorm van ondernemen staat beter bekend als part-time ondernemen.
Eén van die voorwaarden is dat er wel een goed overzicht is van de inkomsten en uitgaven binnen die mini-ondernemingen. Ook moeten deze part-time ondernemers met praktische vragen binnen het ondernemen terecht kunnen bij een vast aanspreekpunt. Op uitnodiging van de gemeente SWF biedt De Talenten Coöperatie Fryslân hier de oplossing. We houden contact met de deelnemers aan dit project en zien er op toe dat er een doelmatige en heldere administratie is van de kosten en de inkomsten. Ook krijgen de deelnemers hulp bij de aangiften BTW en  andere belastingzaken. Praktische ondersteuning op basis van ervaring en deskundigheid bij een zinvol initiatief om deze groep maximaal te laten participeren.

Themabijeenkomsten voor ondernemers Gemeente SWF

Samen met ervaren ondernemers organiseert Startpunt Ondernemers verschillende themabijeenkomsten en workshops.
Onderdeel van het Startpunt Ondernemers van de gemeente Súdwest Fryslân is een aantal thema-bijeenkomsten  voor ondernemers. Zowel starters als ervaren ondernemers worden hiervoor uitgenodigd. Op wisselende locaties verdeeld over de hele gemeente worden deze interactieve en vooral zinvolle bijeenkomsten georganiseerd. Door de gemeente is aan De Talenten Coöperatie Fryslân gevraagd de invulling en organisatie van deze bijeenkomsten te regelen. Ook hier weet de gemeente SWF de ervaring en expertise binnen de coöperatie te waarderen. Na succesvolle bijeenkomsten in 2018 neemt ook in 2019 de DTC de organisatie van deze themabijeenkomsten weer op zich.

Netwerkrelaties

Mede door de samenwerking van leden binnen de Talenten Coöperatie zijn er nieuwe netwerkrelaties ontstaan. Door elkaars talenten te kennen en deze aan te dragen bij relaties die met vragen of uitdagingen zitten, zijn er al meerdere opdrachten uitgevoerd en samenwerkingen tot stand gekomen. Immers het aandragen van een vertrouwde zakelijke relatie bij een bestaand contact werkt beter dan dat er gezocht moet worden in een pool van onbekenden.